გიორგი ბერეჩიკიძე

გიორგი ბერეჩიკიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის (ეკოლოგიის მიმართულებით), მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი, ილიაუნის  Erasmus + ის გაცვლითი პროგრამების სტიპენდიატი და გაცვლითი პროგრამის მონაწილე, თავისი გამოცდილებისა და შთაბეჭდილებების შესახებ.

გიორგი ერთი სემესტრით იმყოფებოდა გოტინგენის უნივერსიტეტში (გერმანია), სადაც ეუფლებოდა პროგრამას ტროპიკული და საერთაშორისო სატყეო მეურნეობების მიმართულებით.

“გოტინგენის უნივერსიტეტი ტროპიკული და საერთაშორისო სატყეო მეურნეობების სპეციალობის მიმართულებით ერთ-ერთი მოწინავეა მსოფლიოში. მაღალკვალიფიციური პროფესურა ამ სფეროს სიღრმისეული შესწავლის საფუძველია.

ცოდნასთან ერთად ერასმუსის პროექტმა შემძინა ბევრი ახალი მეგობარი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, რაც, ჩემი აზრით, ასეთი პროგრამების უმნიშვნელოვანესი ღირსებაა, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელთა გაცნობა და ხიდების გადება ათასობით კილომეტრით დაშორებულ სახელმწიფოებს შორის.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, როგორც შუამავალმა ჩემსა და გოტინგენის უნივერსიტეტს შორის, დიდი როლი ითამაშა, სწორედ ილიაუნის ვებგვერდიდან გავიგე პროგრამის შესახებ, შემდეგ საგარეო ურთიერთობების სამსახურმა დეტალურად გამაცნო მოთხოვნები, გაითვალისწინეს, რომ სატყეო სფეროში მუშაობდი და გერმანიაში მიღებულ ცოდნას საქართველოში პრაქტიკულად გამოვიყენებდი.

ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების დეპარტამენტში ვმუშაობ და მიღებული ცოდნა დამეხმარება, ჩვენს საქმიანობას ახალი ხედვა შევმატო და უფრო თანამედროვე მეთოდოლოგიით წარვმართო.”

#WeAreIliauni #ErasmusPlusISU

Share Button